Od 11. května kurzy opět pokračují

Od 11. května můžeme opět pokračovat ve většině kurzů.

 3 - 6 LET

- 3-4 roky úterý 16.00 - 16.45 Sokolovna Jeneč - Kristýna Kotinová
- 3-4 roky středa 17.00 - 17.45 Dům kultury Kladno - Kristýna Kotinová
- 5-6 let středa 16.00 - 16.45 Dům kultury Kladno - Kristýna Kotinová
- 5-6 let úterý 17.00 - 17.45 Sokolovna Jeneč - Kristýna Kotinová

ŠKOLÁCI

- školáci začátečníci středa 18.00 - 18. 45 Dům kultury Kladno - Kristýna Kotinová
- školáci úterý 18.00 - 18.45 Sokolovna Jeneč - Kristýna Kotinová
- školáci začátečníci čtvrtek 17.00 - 17.45 Dům kultury Kladno - Igor Misyurenko
- školáci pokročilí pondělí + čtvrtek
pondělí 17.00 - 17.45 tanec Dům kultury Kladno - OBĚ SKUPINY (11. ZÁKLADNÍ ŠKOLÁ ZAVŘENÁ)
čtvrtek 16.30 - 18.00 gymnastika, 18.00 - 18.45 tanec Kristýna + Igor

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE PRO ŽENY
pondělí 18.00 - 19.10 (začátečnice) Kristýna Kotinová - PŘESUN DŮM KULTURY KLADNO, JEŠTĚ ČEKÁM NA POTVRZENÍ POSUNUTÍ ZAČÁTKU OD KURZISTEK
- úterý 18.50 - 20.00 (začátečnice) Sokolovna Jeneč - Kristýna Kotinová
- úterý 18.30 - 19.30 (začátečnice) základní škola Chýně - Igor Misyurenko
- středa 17.50 - 19.00 (pro mírně pokročilé) Sokolovna Jeneč - Igor Misyurenko
- středa 18.50 - 20.00 (pro pokročilé) Dům kultury Kladno - Kristýna Kotinová
- čtvrtek 18.50 - 20.00 (začátečnice) Dům kultury Kladno - Igor Misyurenko
- neděle 19.00 - 20.30 (choreografie pro pokročilé) Dům kultury Kladno - Igor Misyurenko

Taneční víkend v Harrachově by se měl konat 5 - 7 června.

TANEČNÍ KURZY PRO PÁRY

- pondělí 18.00 - 19.00 (pro pokročilé) Dům kultury Kladno - Igor Misyurenko
pondělí 19.00 - 20.00 (pro začátečníky) Dům kultury Kladno - Igor Misyurenko
úterý 19.45 - 20.45 (pro začátečníky) základní škola Chýně - Igor Misyurenko

středa 19.10 - 20.10 (pro začátečníky) Sokolovna Jeneč - Igor Misyurenko


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V tuto chvíli vypadá jejich konání velmi nadějně. Jsme v malých skupinách do 10ti dětí, většinu času trávíme na rozlehlém venkovním sportovišti, i vnitřní hala je dostatečně prostorná pro splnění současných požadavků. Ale raději ještě vyčkávám, jak se bude situace nadále vyvíjet.

NÁHRADY HODIN, KTERÉ NEMOHLY PROBĚHNOUT:
1, Posunuji plánovaný konec kurzů z 21. 6. na 28.6.

CHÝNĚ
Nejjednodušší postup bude v Chýni, kde měl kurz jen 10 lekcí. 3 hodiny proběhly, s posunutím konce kurzu na 23. 6. splníme zbývajících 7 lekcí.

KLADNO + JENEČ
Bylo nám znemožněno tančit 8 týdnů. Protože v kurzech bylo plánované přerušení z důvodu Velikonoc (9. - 13. března) 
Zameškalo se:
Pondělí 7 lekcí - posunutí konce kurzu na 28.6. zbývá nahradit 6 lekcí
Úterý 8 lekcí  - posunutí konce kurzu na 28.6. zbývá nahradit 7 lekcí
Středa 8 lekcí - posunutí konce kurzu na 28.6. zbývá nahradit 7 lekcí
Čtvrtek 7 lekcí - posunutí konce kurzu na 28.6. zbýv ánahradit 6 lekcí
Neděle 8 lekcí - posunutí konce kurzu na 28.6. zbývá nahradit 7 lekcí
O zameškané hodiny se nemusíte obávat. Momentálně je mým cílem opět rozjet kurzy, abychom se mohli domluvit, jaká varianta kompenzace pro Vás bude nejlepší.
Momentálně si pohrávám s variantami:
- přesunutí nevybraného kurzovného do dalšího pololetí od září 2020
- náhrada zameškaných lekcí v létě
- náhrady nad rámec pravidelných lekcí do června 2020 - semináře, sportovní odpoledne
- vrácení kurzovného za zrušené lekce
- samozřejmě si můžete nahradit lekce i nyní v probíhajících kurzech
- nebo kombinaci více možností

V tuto chvíli bychom měli dodržovat tato pravidla
S platností od 11.května 2020 bude umožněno, i když s omezeními, sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech do počtu 100 osob v jednom čase, dále organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob; hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob; a to za splnění daných podmínek.

Z usnesení vlády vyplývá následující:

a) společně sportuje nejvýše sto osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

c) hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, za předpokladu , že budou dodržována následující pravidla:

− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

d) organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti,za předpokladu , že budou dodržována následující pravidla:

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění

zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;


Těšíme se na Vás

Kristýna a Igor


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

TANCEM DO PLAVEK aneb latinskoamerické tance pro ženy

Latinsko-americké tance pro ženy

Příměstské tábory 2024 - Velká Dobrá